מערכת מים חכמה בנכס
יותר ירוק, יותר בטוח, יותר משתלם!

מערכות לאיתור וניטור דליפות הינן חלק מהתקן הישראלי
לבנייה ירוקה 5281 ומקנים ניקוד גבוה בסעיפים:
מערכת ניטור ואיתור דליפות ראשית, בקר מים מקומי, אמצעי
מדידה משניים, מד מים נפרד ובקר השקיה.

יתרונות מערכת WASENS בשלב הבניה

 • בשטחים ציבוריים/דירתיים – פיזור מערכות אוטונומיות הכוללות מדי זרימה חכמים הסוגרים את המים
  לאחר 30 דקות של זרימה רצופה או נזילה,
  אין צורך בתשתית תקשורת
 • בסיום הפרויקט ניתן לשדרג למערכות חכמות
  בשליטה מהאפליקציה

יתרונות מערכת WASENS בבניה ירוקה

 • התאמה לתקן בניה ירוקה
 • 2 נקודות עבור התקנת מערכת מגוף ראשי/משני
 • 2.5 נקודות עבור התקנה מערכת אוטונומית דירתית
  (לכל דייר) – אין צורך בתקשורת
 • הגנה מפני נזקים משניים הנגרמים ע"י קבלני משנה מבצעים באתר – קידוחים, ריתוכים, חיתוכים וכד'
 • הדייר יקבל אישור לביטוח בעת מסירת הנכס
  (לכל חברת ביטוח הטבות עבור המערכת)
 • עבור הקבלן בשנות הבדק תוכל לקבל אינדיקציה כוללת ומרוכזת לנזקי מים בבניין וגם בדירה (מול הלקוח)
 • חיסכון במים ע"י סגירה יזומה בשעות שהאתר אינו פעיל
 • ROI מידי עבור היזם

שימוש במערכת ניהול מים תעניק לך נקודות
ותחסוך ממך הצפה של הוצאות

WASENS
בטוח, יעיל, משתלם!
Safe, effective & efficient!