טיפה עלינו

WASENS הינה חברה גלובלית הכוללת סניפים בארה״ב, קנדה ואירופה. החברה נוסדה בשנת 2014 תוך מודעות והבנה לערכם הכלכלי, קיומי, סביבתי של המים.

מים, אחד מ-5 האלמנטים בטבע, הם משאב יקר.
אנו מחויבים לשמור ולשמר את המים, תוך ניהול נכון וגם לשמור עליך מפני הנזק שהם עלולים לגרום.

WASENS מתמקדת בפיתוח טכנולוגיות בעולם המים, באיסוף וניתוח מידע. בענן, באמצעות קבוצת מחקר ופיתוח בעולמות ה-IoT והבית החכם. החברה מפתחת ומייצרת פתרונות טכנולוגיים בתחום מערכות המים.

9 שנים של WASENS בעולם

7 שנים של WASENS בעולם

ניהול מרכזי
מתקדם למחשב
ולמובייל

.
2022
מערכת לקריאה
מרחוק של
מדי מים
.
2021
כניסה לעולם
מערכות השקיה

.
2020
מערכת אוטונומית
לניטור ומניעת
נזקי מים
.
2019
תוכנת ניהול
מרכזית
לריבוי אתרים
.
2018
פיתוח
מגן דוודים

.
2018
מערכת לחסכון
ומניעת נזילות
מבוססת ענן
.
2017
מערכת למניעת
הצפה
מבוססת ענן
.
2016
מערכת
נקודתית לגילוי
הצפות מים
.
2015

7 שנים של WASENS בעולם

7 שנים של WASENS בעולם

2022
.

ניהול מרכזי מתקדם למחשב ולמובייל

2021
.

מערכת לקריאה מרחוק של מדי מים

2020
.

כניסה לעולם מערכות השקיה

2019
.

מערכת אוטונומית לניטור ומניעת נזקי מים

2018
.

תוכנת ניהול מרכזית לריבוי אתרים

2017
.

מערכת לחסכון ומניעת זילות מבוססת ענן

2016
.

מערכת למניעת הצפה מבוססת ענן

2015
.

מערכת נקודתית לגילוי הצפות מים

WASENS
בטוח, יעיל, משתלם!
Safe, effective & efficient!